Vi fornyar oss 

 

Vi har fått ny kontoradresse; Fjørevegen 20, og held til i tredje etasjen på Politihuset.  Besøksparkering ved inngang mot rundkøyring.  Vi reknar med at vi blir her inntil Nye Stedjetunet står ferdig.  Vi har fått ny telefonsentral og nye telefonnummer (direktenr.), men hovudnummeret vårt 5762 7450 er det samme.  Det meste hjå oss er no oppgradert; infrastruktur, maskinpark og spennande nye program.  Vi har til og med fått rydda grundig i alle arkiva våre.

 

2017-09-01 Ewa-5K-1-kopi.jpg

Forkontor (lunch 12-12:30)

 

 

5762 7450

post@a38.no

 

 

 

 

2017-09-01 Martin-4K-1 (2).jpg

Martin Jones

 

477 98 479  

martin.jones@a38.no

 

 

 

 

 

2017-09-01 Knut-5K-1-kopi.jpg

Knut Johan Aase

 

 

477 98 472

knut.johan.aase@a38.no

 

 

 

111.PNG

Sondre Høyvik Hilde

 

 

477 98 487

sondre.hoyvik.hilde@a38.no

 

 

 

 

 

 

 

2017-09-01 Ewa-5K-1-kopi.jpg

Ewa Pudlowska

 

 

477 98 483

ewa.pudlowska@a38.no

 

 

 

 

 

2017-09-01 Rolf-3K-1-kopi.jpg

Rolf Sande

 

 

917 09 083

rolf.sande@a38.no

 

 

 

 

 

 

Besøksadresse : Fjørevegen 20 (Politihuset 3. etasje)
Postadresse : Postboks 314, 6852 Sogndal
E-post : post@a38.no

Våre fagområde :
• Arkitektur
• Arealplanlegging
• Prosjektadministrasjon
• Mulegheitsstudie/ programmering

Vi er medlem av :
• Norske Arkitekters Landsforbund
• Arkitektbedriftene

Viktige prosjekterigsverktøy :
• Kvalitetsikringssystem basert på Arkitektbedriftenes MAKS10
• ArchiCAD teikneprogram
• Beskrivelsesprogram G-PROG

Vi har godkjenning innanfor fagområda (fornying av sentralgodkjenning pågår) :
• Ansvarleg søkar klasse 3
• Arkitektur klasse 3
• Bygningsfysikk klasse 3
• Brannteknikk klasse 2