Brekkehagen

Tiltakshavar : Årdal boligbyggelag

Adresse : Brekkehagen

Type bygg : Rekkehus

Areal : 550 m2 pluss carportar

Status : Ferdigstilt 2011

6 leilegheiter i rekke med universell utforming.  Bygningen er i ein etasje og oppdelt i tre bygningsvolum som er avtrappa i høgde og plan for best muleg terrengtilpassing.  Frittliggande felles carportanlegg med 6 bilplassar og tilhøyrande sportsboder og felles søppelskur.