EINEBUSTADAR OG FRITIDSHUS

Skal du bygge hus, tilbygg eller hytte ?  Kva passar best, ein sprek og moderne stil eller ein meir tradisjonell og tilpassa ?  Har du ein trang eller bratt tomt med dårleg tilkomst, vanskelege solforhold eller problem med innsyn ?  Står du fast i lovverket, er huset bevaringsverdig eller lurer du på korleis du kan velge miljøvennleg ?  Må huset vere universelt utforminga ?  Er byggebudsjettet trangt, men du ynskjer noko ekstra likevel ?

Spørsmåla kan vere mange – vår spesialitet er å finne gode og fine løysingar på dine utfordringar.