Concord

Tiltakshavar :  Concord AS

Adresse : Førde

Type bygg : Kompetansesenter og ingeniørhøgskule

Areal : 6.200 m2

Status : Ferdigstilt 1989

Tomta var Førdes tidlegare flyplass, så Concord vart for oss den åpenbare tittelen på konkurranseutkastet vårt.  Bygget var tufta på ideal om samarbeid og spisskompetanse.  Huset er komponert av to L-forma fløyar som er kopla saman med ein glassgård på tvers.  Planløysinga med fløyane sine ulike retningar og samlande glassgård skulle symbolisere tankediversitet med samarbeid på tvers.  Grunnforma vart også ei passande form som kunne brukast som logo.