Avishuset Firda

Tiltakshavar : Avishuset Firda AS

Adresse : Førde

Type bygg : Trykkeri og kontorbygning

Areal : 2.800 m2

Status : 1988

Avishuset er tilknytta kompetansesenteret Concord og består av ein kontor- , produksjons- og distribusjonsdel.  Bygget fekk eigen inngang med glasstak som fortsatte i ein langsgående forbindelse mellom ein låg og ein høg del av kontorfløyen.  Glasstaket bringar dagslys til cellekontora og det opne redaksjonslandskapet og er avslutta over kantina som ligg mellom redaksjon og produksjon.