Flotane burettslag

Tiltakshavar : Årdal Boligbyggelag

Adresse : Øvre Årdal

Type bygg : Bustadblokk/ fasaderehabilitering

Areal :

Status : Ferdigstilling 2011

Stort burettslaget som består av fem bustadblokker i tre etasjar og bygd i 1965.  Prosjektet omfatta bygging av 72 nye balkongar med tilleggsisolering og skifte av platekledning på alle fasadane.   Prosjektet vart gjennomført som byggherrestyrt entreprise innanfor kostnadsramma.