Granden

Tiltakshavar : Frydenbø Eiendom AS

Adresse : Sogndal

Type bygg :  Kontor og forretningsbygg

Areal : 2.400 m2

Status : Ferdigstilt 2006

Målet var å bygge eit kostnadseffektivt kontor- og forretningsbygg for utleige.  I første etasje fleire salslokale for bil, bilverkstad m.m.  I andre etasje div. kotontorleigetakarar, felles kantine og personalerom.