Høyanger rådhus

Tiltakshavar : Høyanger kommune

Adresse : Høyanger

Type bygg : Rådhus

Areal : 2.400 m2 BRA

Status : Ferdigstilt 2014

Totalrehabilitering av ein bygning fra 1950-tallet, oppført i ein blanding av funksjonalisme og nyklassisisme.  Bygget hadde fuktskader, og det var mange som uttrykte skepsis om det teknisk sett var forsvarleg med rehabilitering.  Betonganalysen var positiv og politikarane gav til slutt grønt lys.  Det vart påbygd ein ny, tilbaketrekt 5. etasje med møte- og matrom med flott takterrasse med utsikt.  Utvendig er bygget er fullstendig remodellert og reindyrka i eit nyfunksjonalistisk uttrykk.   Innvendig er det lagt vekt på eit triveleg og effektivt arbeidsmiljø, teknisk sett fullt på høgde med dagens krav og forventningar. 

 

Før ombygginga