Leira næringspark

Tiltakshavar : Leira næringspark AS

Adresse : Høyanger

Type bygg : Industri, kontor

Areal : 1.570 m2

Status : Ferdigstilt 1997

Krevjande program med ei ønska grunnflate på 1.100 m2 på ei tomt som i utgangspunktet berre målte 700 m2.  I tillegg skulle bygget delvis ligge innanfor skallsikringa til Hydro aluminium og delvis utanfor.  Det vart nedlagt mykje arbeid for å tilfredsstille omfattande funksjonskrav frå fleire brukargrupper.  Bygget måtte også formast med tanke på at det skulle vere innfallsporten både til Høyanger tettstad og inn til metallverket.