Pyramiden

Tiltakshavar : Pyramiden AS

Adresse : Gaupne

Type bygg : Kjøpesenter

Areal : 4.600 m2

Status : Ferdigstilt 1985

Pyramiden vart opna i august 1985 som det første butikksenteret i fylket.   Bygget var óg det første i fylket der det vart nytta glasstak-konstruksjonar.  Overlyset gir fint dagslys til handlegatene som butikk og servicesenteret er organisert rundt.  Takvinkelen på glasstaket var den same som pyramidene i Egypt, derav namnet.  I dag er det framleis eit levande butikkmiljø med 14 butikkar, kafear, apotek , vinmonopol og bibliotek – samt fleire serviceeiningar.