Årdal kulturhus

Tiltakshavar : Årdal kommune

Adresse : Øvre Årdal

Type bygg : Ombygging av samfunnshus til kulturhus

Areal : 1000 m2

Status : Ferdigstilt i 2011

Komplett nye tekniske anlegg og ny sal med fleksibel scene- og teleskopamfi-løysing. Salen tilrettelagt for multibruk der mange ulike aktivitetar med ulike krav til god akustikk skulle foregå; teater- og musikksal, dans og forelesning.  Salen skulle kunne fungere utan akustisk forsterking, men kunne tilpassast akustisk forsterka musikk og tale.