Sogndal vidaregåande skule

Tiltakshavar : Sogn og Fjordane fylkeskommune

Adresse : Sogndal

Type bygg : 6- avdelings yrkesfagskule

Areal : ca 14 000 m2

Status : Ferdigstilt 2013

Eit kompleks romprogram beståande av 6 avdelingar, bibliotek, vestibyle/ foaje, auditorium, kantine m kjøkken, pers avd/adm., PPR-teneste, tribune nord for Sogndal fotball AS og utomhusanlegg.  Hovudinngangen og viktige fellesfunksjonar er samla rundt ein innhaldsrik og hyggeleg utforma aula med utsikt tll eit vestvendt parkområde. Dei ulike yrkesfaga men óg planlagt studiespesialisering og mat og restaurantfag, er organisert rundt aulaen på ein lett-oppfatteleg og ledig måte.  Bygningskomplekset føl kontoret sine tradisjonar med å legge vekt på trivelege, funksjonelle og velorganiserte interiør, såvel som uteromma mellom fløyane.  Skulen er også naturleg integrert i Campus anlegget og bind saman fylketsidrettsanlegg og SIL sin del av Campus.