Sogdal vidaregåande skule - interiør

Tiltakshavar : Sogn og Fjordane fylkeskommune

Adresse : Sogndal

Type bygg : 6- avdelings yrkesfagskule

Areal : ca 14.000 m2

Status : ferdigstilt 2013

Det er lagt vekt på lage interiør som er lett å orientere seg i.  Ein lett oppfatteleg organisering er ytterlegare forsterka med fargesetting som informerer om dei enkelte fags plassering i bygget, samtidig som det tilføyer spreke fargeklattar i eit elles roleg og avdempa miljø. Eksteriørets fargar er også å finne i anleggets storstove, aulaen, der den lange teglsteinsbogen tek ein tur innom på sin ferd mellom tilkomstområde og parken.