Statens hus

Tiltakshavar : Staten bygge- og eiendomsdirektorat

Adresse : Leikanger

Type bygg : Offentleg forvaltning

Areal : 2.000 m2

Status : Ferdigstilt 1991

Bratt og smal tomt mellom fylkesvegen og fjorden vart utnytta med eit kompakt bygg i fire etasjar.  Arealdisponering slik at alle kontor fekk fjordutsikt og med birom i bakkant mot veg.  Fylkesarbeidskontoret i første etasje, fylkeskartkontoret i andre, Indre Sogn jordskifterett og Leikanger landbrukskontor i underetasjen.  I nedgravd kjellaretasje beredskapskvarter for fylkesmannen i Sogn og Fjordane.