Skarpeteigvegen

Tiltakshavar : Vestlandshus Sogn AS

Adresse : Kaupanger

Type bygg :  Lager- og kontorbygg

Areal : 100 m2 tilbygg

Status : Ferdigstilt 2007

Transformasjon av eldre lagerbygning. Intensjonen var at bygget etter ombygginga skulle eksponere seg mot riksvegen på ein meir attraktiv måte.  Både tilbyggsdelen, påbygget og eksistarande fasadar vart fullstendig endra med ny kledning og harmonisk fargebruk.