Ylvisåker oppvekstsenter

Tiltakshavar : Sogndal kommune

Adresse : Ylvisåker

Type bygg : Barnehage og fådelt skule

Areal : 650 m2

Status : Ferdigstilt 1995

Tilbygg til eksisterande skuleanlegg.  Ein overdekka svalgang som også tener som ny hovudinngang, knyter saman bygningane.  Barnehage med to avdelingar i underetasje med direkte utgang til leikeplass.  Skuledelen i etasjen over består av eit multi- sambruksrom : mediatek, naturfag, skulekjøkken, sløydrom i tillegg til diverse personalrom.