Øyrane vidaregåande skule

Tiltakshavar : Sogn og Fjordane fylkeskommune

Adresse : Førde

Type bygg : Vidaregåande skule; 4- avdelings yrkesfagskule

Areal : 9.300 m2

Status : Ferdigstilt 1994

Skuleanlegget var basert på 1. premieutkastet frå ein arkitektkonkurranse halden i 1990 - "Galaxe".   Anlegget skulle ha ei sentralblokk med 4 satelittar rundt.  Bygningane er fritt plassert i eit parkmessig, vakkert behandla landskap.  Skulen inneheld studieretning for hotell-/ næringsmiddelfag, byggfag, mekaniske fag og elektrofag.   Anlegget vart gjennomført som hovudentreprise med sidestilte tekniske fag.